Anunt angajare tehnician zootehnist G

A N U N Ţ

SC Conțesti-Agricultura-Industrie-Comerț SRL, cu sediul in localitatea Contesti, sat Balteni, str. Eroilor, nr. 402, judetul Dambovita, anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea:

 • 1 post de tehnician zootehnist pe perioada nedeterminată.

La concursul de ocupare a postului vacant de tehnician zootehnist pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au cetățenie română, cu domiciliul în România
 • sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției pentru care candidează
 • au studii medii
 • vechimea în specialitate constituie un avantaj

Responsabilitati principale:

– Se ocupa de buna functionare a procesului de crestere a caprinelor

– Monitorizeaza starea de sanatate a animalelor

– Stabileste retetele si ratiile de furajare

– Comanda cerealele si alte materiale necesare

– Gestioneaza cerealele, animalele si mijloacele fixe

Dosarul de concurs va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere la concurs
 2. Copia actului de identitate
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale specializării
 4. Copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă sau specialitate
 5. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului
 6. Curriculum vitae semnat si datat
 7. Dosar

Dosarele de concurs se primesc la sediul firmei SC Conțesti-Agricultura-Industrie-Comerț SRL în fiecare zi de luni până vineri, între orele 1000-1700, până la data de 22.06.2017. Relatii suplimentare si informatii privind bibliografia se pot obţine la telefon 0757105130.

Candidații admiși sau respinși la selecția dosarelor (etapa eliminatorie) vor fi publicați la sediul SC Conțesti-Agricultura-Industrie-Comerț SRL și pe pagina de internet www.agrivalahia.ro, pana la data de 22.06.2017.

Concursul va avea loc în data de 23.06.2017, ora 800 (proba scrisa si proba practica) si ora 1200 (interviul), la sediul SC Contesti-Agricultura-Industrie-Comert SRL, din localitatea Contesti, sat Balteni, str. Eroilor, nr. 402, judetul Dambovita.

Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate la sediul SC Contesti-Agricultura-Industrie-Comert SRL și pe pagina de internet www.agrivalahia.ro.

Comentariile sunt închise.