Anunt angajare inginer agronom T

A N U N Ţ

SC Conțesti-Agricultura-Industrie-Comerț SRL, cu sediul in localitatea Contesti, sat Balteni, str. Eroilor, nr. 402, judetul Dambovita, anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea:

 • 1 post de inginer pe perioada nedeterminată.

La concursul de ocupare a postului vacant de inginer pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au cetățenie română, cu domiciliul în România
 • sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției pentru care candidează
 • au studii superioare de specialitate, in domeniul agricol
 • vechimea în specialitate de minim 3 ani

Responsabilitati principale:

– organizarea și planificarea activității în cadrul fermei;

– verificare și coordonarea zilnica a activitatii fermei vegetale si zootehnice;

– monitorizarea și dezvoltarea sistemului de organizare a activităților ce presupune înființarea culturilor agricole până la stadiul de recoltare și depozitare.

– organizarea si monitorizarea activitatilor in cadrul fermei, aferente proiectului de cercetare.

Dosarul de concurs va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere la concurs
 2. Copia actului de identitate
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale specializării
 4. Copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă sau specialitate
 5. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului
 6. Curriculum vitae semnat si datat
 7. Dosar

Dosarele de concurs se primesc la sediul firmei SC Conțesti-Agricultura-Industrie-Comerț SRL în fiecare zi de luni până vineri, între orele 1000-1700, până la data de 20.02.2017. Relatii suplimentare si informatii privind bibliografia se pot obţine la telefon 0757105130.

Candidații admiși sau respinși la selecția dosarelor (etapa eliminatorie) vor fi publicați la sediul SC Conțesti-Agricultura-Industrie-Comerț SRL și pe pagina de internet www.agrivalahia.ro, pana la data de 21.02.2017.

Concursul va avea loc în data de 22.02.2017, ora 1000 (proba scrisa si proba practica) si 23.02.2017, ora 1000 (interviul), la sediul SC Contesti-Agricultura-Industrie-Comert SRL, din localitatea Contesti, sat Balteni, str. Eroilor, nr. 402, judetul Dambovita.

Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate la sediul SC Contesti-Agricultura-Industrie-Comert SRL și pe pagina de internet www.agrivalahia.ro.

 

 

Comentariile sunt închise.